Hej!

Välkommen till Bibliotekarien. Här skrivs det om Umbraco, Solr, .NET och allt annat som hör till Bibliotekariens vardag.

Bibliotekarien arbetar till vardags på Stockholms universitetsbibliotek

Hejdå Verde

Förhoppningarna var höga när Verde införskaffades. Och på många sätt var det ett väldigt kompetent system. Öppna API:er möjliggjorde kopplingar mot både Saga och bibliotekskatalog. Det hade varit fantastiskt att ha tillgång till den typen av uppslag nu när vi ersätter Fjärrlånesystemet Saga med Viola. Då hade vi kunnat neka fjärrlån på artiklar med automatik. 

För användaren av systemet var det tyvärr värre. Några grundläggande saker gjorde att inlärningströskeln var hög: De många hierarkierna - dessutom med andra benämningar än i SFX - gjorde att man hela tiden måste hålla tungan rätt i mun; Verde var översållat med fält för olika typer av data. Jag tror inte vi någonsin använde mer än en fjärdedel. Hade man själv kunnat dölja fält hade det varit ett helt annan system. Systemet upplevdes trögt och det var trögt.  

Det här blev väldigt påtagligt när vi exporterade datat till LibERM. Det blev en sista kamp, men nu har vi förhoppningsvis sett det sista av Verde. 

 

 

 

 

 

Första stapplande i Powershell

Presentera bättre med Windowstangenten

Dynamiska objekt med förbjudna namn

Hej då MetaLib

I takt med LIBRIS

Visning av licensvilkor för e-resurser

Serifa typsnitt på bildskärm är inte längre fel

Bibliotekarien flyttar till Umbraco

Libris som lokal produktkatalog

Using reserved words is bad for your health

Debugga Umbraco

Med vad ska man serialisera?

Dismax och stoppord

Vad har Bibliotekarien i verktygslådan?

Medieplanering made easier

En dag om Summon

Världens första UUGS-möte Del 1 - Alex Norcliffe om Umbraco 5

Använd biblioteksvakterna som referensgrupp