Blogg

Bibliotekarien flyttar till Umbraco
2012-07-03

Bibliotekarien har flyttat till Umbraco från Drupal. Från PHP till .NET

Libris som lokal produktkatalog
2012-03-27

Presentation av tankarna bakom SUB:s nya nätbutik på Libris Inspirationsdagar 2012

Using reserved words is bad for your health
2011-10-25

JavaScript reserverar termer du inte trodde fanns. De finns heller inte. De är bara reserverade.

Debugga Umbraco
2011-10-14

bra tips

Med vad ska man serialisera?
2011-10-04

Alla vägar bär inte till Rom om ens någon gör det.

Dismax och stoppord
2011-09-29

...

Vad har Bibliotekarien i verktygslådan?
2011-03-23

Bibliotekariens version av Scott Hanselman's Ultimate Developer and Power Users Tool List

Medieplanering made easier
2011-03-14

Nu ännu bättre

En dag om Summon
2011-03-01

Lärorik discoverydag på Chalmerska huset

Världens första UUGS-möte Del 1 - Alex Norcliffe om Umbraco 5
2011-03-01

Trevlig tillställning i rikt utsmyckade lokaler

Använd biblioteksvakterna som referensgrupp
2011-02-16

De står med en fot i varje läger

Cucumber på Stanford
2011-02-10

Stanford använder Cucumber för att få användarna mer delaktiga i arbetet med krav och buggrättningar