body { padding-top: 5rem; }

 

Blogg

Opac i ständig förändring

Den 12 juni går Stockholms universitetsbibliotek över till det som i biblioteksvärlden kallas LOPAC, Libris som lokal OPAC. Det blir den fjärde OPAC-lösningen på sex år för Stockholms universitetsbibliotek. Här kommer en liten expose över de OPACS på SUB som jag varit i kontakt med.

Betala förseningsavgifter i Voyager på webben med hjälp av Umbraco, TeaCommerce och DIBS

Jag såg just att ExLibris tagit fram ett sätt att betala förseningsavgifter som skapats i ALMA genom PayPal och det slog mig att jag inte skrivit om Stockholms universitetsbiblioteks lösning här.

Konvertera databasen till SQL CE för att kunna testa databasberoende kod

Vi har hamnat i ett läge med Viola där vi har kopplat samman databasen med kodbasen lite för mycket för att vi ska kunna testa koden ordentligt. Genom att skapa en kopia av databasen i SQLCE kan vi lägga en kopia av databasen i testprojektet. Det är en tillfällig lösning som jag ska anvädna för att kunna komma igång med att skriva test på kod som är databasberoende.

Logiskt (i kontexten)

Tappar du referenserna till dina objekt i System.Runtime.Remoting.Messaging.CallContext? I kod som körs på andra trådar måste du använda metoderna CallContext.LogicalGetData och CallContext.LogicalSetData istället för bara CallContext.GetData och CallContext.SetData. Logiskt.

Bibliotekarien publicerad i The Code4Lib Journal

Jag har fått in en artikel om Viola i The Code4Lib Journal. Communication Between Devices in the Viola Document Delivery System heter den och försöker med kodexempel illustrera de olika gränssnitten Viola har mellan sina komponenter. Tanken är också att visa upp moderna exempel på .NET och C# för en krets som jag tror har tittat väldigt lite detta.

Importer från ISI Web of Science till DiVA

Vid Stockholms universitetsbibliotek har vi under några år haft ett litet verktyg för att förenkla importerna från ISI Web Of Science till DiVA (Edit: och inte tvärt om). Systemet matchar posterna mellan DiVA och Web och Science för att visa på vilka poster som redan finns i DiVA och bara behöver kompletteras och vilka som kan importeras som de är. Dessutom utför vi en del massage av datat innan vi skickar in det till DiVA. Jag skulle nyligen beskriva hur systemet fungerar för en kollega och tänkte att jag ändå kunde passa på att skriva ett blogginlägg om det. Det är mycket som händer på den här fronten nu med gemensamma poster i DiVA och allt arbete med SwePub. Så det är intressant att se vad systemet får för roll framöver.

Flytta en MSSQL-databas till Azure eller hur blir man av med felen "The following objects are not supported - MS_DiagramPane1"?

Vägen till Azure är lite krokig. En av kinkarna upplever jag nu när jag försöker flytta en databas från en virtuell server i Azure till en Azure SQL Database. Azure SQL Database-databaser tillåter inte Extended properties utan de måste tas bort.

Presentationen av Viola på Liberkonferensen bland de tio bästa

Vi presenterade fjärrlåne- och boklogistiksystemet Viola vid två konferenser i somras, dels Elag och dels Liber. Nu har min kollega Evas presentation vid LIBER blivit utsedd till en av de tio bästa. Kul!

HTTP-anrop med Basic Authentication i c# och php

För det dåliga minnets skull lägger jag ut hur man anropar ett API som är skyddat med Basic HTTP Authentication i php och c#.

Byggt med:

Umbraco

Prenumerera

RSS