body { padding-top: 5rem; }

 

Blogg

Presentera bättre med Windowstangenten

Spenderar du din arbetsdag som om det inte fanns något Windowstangent på tangentbordet? Här är de viktigaste kortkommandona.

Dynamiska objekt med förbjudna namn

Några fallgropar med att parsa JSON till dynamiska objekt i .NET

Hej då MetaLib

Framtiden var här och vände. MetaLib-delen av Samsök har släckts.

I takt med LIBRIS

Efter ett år av upp till en veckas eftersläpning går Stockholms universitetsbiblioteks OPAC nu åter i takt med LIBRIS Webbsök

Visning av licensvilkor för e-resurser

ERM-system används främst till att samla all intern information om e-resurser på ett ställe men de kan också användas för att visa upp den informationen för användaren.

Serifa typsnitt på bildskärm är inte längre fel

Broder Jakob Nielsen ser att datorskärmar inte bara blir större. De börjar även blir bättre. Långsamt bättre.

Bibliotekarien flyttar till Umbraco

Bibliotekarien har flyttat till Umbraco från Drupal. Från PHP till .NET

Libris som lokal produktkatalog

Presentation av tankarna bakom SUB:s nya nätbutik på Libris Inspirationsdagar 2012

Byggt med:

Umbraco

Prenumerera

RSS