body { padding-top: 5rem; }

 

Blogg

Bibliotekarien till Umbraco 6

Bibliotekarien är på väg mot Umbraco 7, men tvingas ta en picknick vid vägkanten.

Hejdå Verde

För ett år sedan bestämde Stockholms universitetsbibliotek att byta ut ExLibris Verde mot LibERM från LMinfo. De sista integrationerna mot Verde plockade jag bort idag.

Första stapplande i Powershell

Jag har precis börjat titta på PowerShell. Bättre sent än aldrig. Här listar jag två nyttiga funktioner efter deras motsvarighet i *nixvärlden. Jag lägger till fler vartefter jag lär mig dem.

Presentera bättre med Windowstangenten

Spenderar du din arbetsdag som om det inte fanns något Windowstangent på tangentbordet? Här är de viktigaste kortkommandona.

Dynamiska objekt med förbjudna namn

Några fallgropar med att parsa JSON till dynamiska objekt i .NET

Hej då MetaLib

Framtiden var här och vände. MetaLib-delen av Samsök har släckts.

I takt med LIBRIS

Efter ett år av upp till en veckas eftersläpning går Stockholms universitetsbiblioteks OPAC nu åter i takt med LIBRIS Webbsök

Visning av licensvilkor för e-resurser

ERM-system används främst till att samla all intern information om e-resurser på ett ställe men de kan också användas för att visa upp den informationen för användaren.

Byggt med:

Umbraco

Prenumerera

RSS