body { padding-top: 5rem; }

 

Blogg

Hej då MetaLib

Framtiden var här och vände. MetaLib-delen av Samsök har släckts.

I takt med LIBRIS

Efter ett år av upp till en veckas eftersläpning går Stockholms universitetsbiblioteks OPAC nu åter i takt med LIBRIS Webbsök

Visning av licensvilkor för e-resurser

ERM-system används främst till att samla all intern information om e-resurser på ett ställe men de kan också användas för att visa upp den informationen för användaren.

Serifa typsnitt på bildskärm är inte längre fel

Broder Jakob Nielsen ser att datorskärmar inte bara blir större. De börjar även blir bättre. Långsamt bättre.

Bibliotekarien flyttar till Umbraco

Bibliotekarien har flyttat till Umbraco från Drupal. Från PHP till .NET

Libris som lokal produktkatalog

Presentation av tankarna bakom SUB:s nya nätbutik på Libris Inspirationsdagar 2012

Using reserved words is bad for your health

JavaScript reserverar termer du inte trodde fanns. De finns heller inte. De är bara reserverade.

Debugga Umbraco

Med vad ska man serialisera?

Alla vägar bär inte till Rom om ens någon gör det.

Byggt med:

Umbraco

Prenumerera

RSS