body { padding-top: 5rem; }

 

Blogg

Fathead pizza with Metric Measures

Det här inlägget hör inte till de vanliga ämnena för Bibliotekarien.se, men jag har tröttnat på att omvandla de engelskspråkiga recepten till metriska måttenheter. Så nu lägger jag ut en egen version.

isOpenaccess.com är live

Mitt hobbyprojekt isOpenAccess.com är nu ute i det fria. Här kan man idag hitta länkar till de parallellpublicerade versionerna av svenska forskningspublikationer.

Instruktion för DiVA-importer

Sedan en tid finns Stockholms Universitetsbiblioteks system för att matcha och importera poster från Web of Science mot DiVA tillgängligt som Open Source. Bibliotekarien har filat lite på gränssnittet och satt upp en installation som bara är att använda. Här är en instruktion för hur man går tillväga.

Att skapa proportionella Venndiagram

Har du också svårt att hitta verktyg för att skapa Venn-diagram på nätet? Här är ett verktyg.

Serialisera Type-Safe Enums i ASP.NET Web API 2

Hur man anpassar den inbyggda serialiseringen i MVC 5 / Web API 2 till att även omfatta Type-Safe Enums

Viola Resources

A splash page for resources on Viola. More resources will be added.

Opac i ständig förändring

Den 12 juni går Stockholms universitetsbibliotek över till det som i biblioteksvärlden kallas LOPAC, Libris som lokal OPAC. Det blir den fjärde OPAC-lösningen på sex år för Stockholms universitetsbibliotek. Här kommer en liten expose över de OPACS på SUB som jag varit i kontakt med.

Betala förseningsavgifter i Voyager på webben med hjälp av Umbraco, TeaCommerce och DIBS

Jag såg just att ExLibris tagit fram ett sätt att betala förseningsavgifter som skapats i ALMA genom PayPal och det slog mig att jag inte skrivit om Stockholms universitetsbiblioteks lösning här.

Konvertera databasen till SQL CE för att kunna testa databasberoende kod

Vi har hamnat i ett läge med Viola där vi har kopplat samman databasen med kodbasen lite för mycket för att vi ska kunna testa koden ordentligt. Genom att skapa en kopia av databasen i SQLCE kan vi lägga en kopia av databasen i testprojektet. Det är en tillfällig lösning som jag ska anvädna för att kunna komma igång med att skriva test på kod som är databasberoende.

Byggt med:

Umbraco

Prenumerera

RSS