isOpenaccess.com är live

2016-11-07

Mitt hobbyprojekt isOpenAccess.com är nu ute i det fria. Här kan man idag hitta länkar till de parallellpublicerade versionerna av svenska forskningspublikationer.

Fler tjänster är på gång. Målet är att man ska kunna använda tjänsten för validering av ala typer av Open Accesspublicerade forskningspublikationer samt datauttag av det underliggande datat.

Se isOpenaccess.com för mer information.

/Bibliotekarien - The Librarian