body { padding-top: 5rem; }

 

Logiskt (i kontexten)

Tappar du referenserna till dina objekt i System.Runtime.Remoting.Messaging.CallContext? I kod som körs på andra trådar måste du använda metoderna CallContext.LogicalGetData och CallContext.LogicalSetData istället för bara CallContext.GetData och CallContext.SetData. Logiskt.

Byggt med:

Umbraco

Prenumerera

RSS