body { padding-top: 5rem; }

 

Opac i ständig förändring

Den 12 juni går Stockholms universitetsbibliotek över till det som i biblioteksvärlden kallas LOPAC, Libris som lokal OPAC. Det blir den fjärde OPAC-lösningen på sex år för Stockholms universitetsbibliotek. Här kommer en liten expose över de OPACS på SUB som jag varit i kontakt med.

Byggt med:

Umbraco

Prenumerera

RSS