body { padding-top: 5rem; }

 

Serialisera Type-Safe Enums i ASP.NET Web API 2

Hur man anpassar den inbyggda serialiseringen i MVC 5 / Web API 2 till att även omfatta Type-Safe Enums

Byggt med:

Umbraco

Prenumerera

RSS