Flytta en MSSQL-databas till Azure eller hur blir man av med felen "The following objects are not supported - MS_DiagramPane1"?

2014-12-27

Vägen till Azure är lite krokig. En av kinkarna upplever jag nu när jag försöker flytta en databas från en virtuell server i Azure till en Azure SQL Database. Azure SQL Database-databaser tillåter inte Extended properties utan de måste tas bort.

Trots aktuella löften om allt bättre kompatibilitet med vanliga SQL Server finns det fortfarande saker som inte stämmer överrens mellan Azures SQL Server och serverversionen av SQL Server som kommer med de virtuella maskiner som har SQL Server förinstallerat.

Jag försöker flytta en server från en sådan virtuell maskin till en Azure SQL Database och det som hänger sig i exporten är att det finns ett antal diagram som skapats och som inte får komma med. Dessa diagram återfinns tillsammans med en del annat som Extended Properties på de olika objekten och det är dessa Extended Properties som inte får komma med över.

Tack och lov har en Jamie Thomson ordnat ett skript som löste det för mig. Det finns en del olika lösningar därute, men jag valde att utgå från Thomsons artikel Generate DROP statements for all extended properties .

Ett annat krav är att alla index måste vara klustrade. Men det är enklare avhjälpt.

/Bibliotekarien - The Librarian