LibraryThing/Forlibraries i din OPAC

2007-09-03

Sajten LibraryThing erbjuder sedan en tid tillbaka en tjänst för bibliotek som vill web 2.0-anpassa sin OPAC utan att för den skull byta webbpubliceringssystem.

Uppdatering: Sedan uppgraderingen till Libra.se använder inte längre biblioteken i Halmstad LibraryThing for Libraries.

Sajten LibraryThing erbjuder sedan en tid tillbaka en tjänst för bibliotek som vill web 2.0-anpassa sin OPAC utan att för den skull byta webbpubliceringssystem.

Jag har lagt till den här funktionaliteten i Halmstadbibliotekens webbkatalog och tänkte berätta hur jag gått tillväga.

Idé

Tanken med Librarything/forlibraries är enkel.

Registrera dig, ladda upp en textfil med ditt bestånd och klistra in några rader kod i din OPAC och vips kan dina låntagare få tillgång till:

Similar Books - Böcker som vanligen ägs av LibraryThing-användare tillsammans med den aktuella boken. Motsvarar ungefär Amazon.coms Similar Items

Other editions and translations - En lista med andra manifestationer och uttryck av samma verk som den aktuella boken.

Tag widget/tag browser - En ämnesordslista som när man klickar på ett ämnesord visar böcker som försetts med samma ämnesord. Dessa ämnesord kommer från ämnesord, s.k. taggar, som LibraryThing-användarna försett sina böcker med.

Finessen med LibraryThing/forlibraries är återkopplingen till det egna beståndet i ovanstående funktioner. De olika funktionerna visar nämligen bara de böcker som finns i ditt biblioteks katalog. Det här sparar både på programmerarens och bibliotekssystemets krafter eftersom man annars måste göra detta själv.

Tjänsten är en betaltjänst och priset verkar vara avhängit av antalet invånare, beståndets storlek, och hur stor del av detta som täcks av LibraryThing.

Registrera dig hos LibraryThing

Skapa först ett vanligt konto hos librarything. Detta behöver inte vara ett betalkonto.

Gå in på librarything.com/forlibraries och knyt detta konto till ditt bibliotek.

När detta är gjort fyller man i olika kontaktuppgifter där den viktigaste är den länk som, om ditt bibliotekssystem tillåter det, länkar direkt till en bibliotekspost via ISBN. I Libra III fungerar detta inte, varför den länk som vi lämnar gör en avancerad sökning efter ISBN och tvingar användaren att ta omvägen till katalogposten via en träfflista.

För att LibraryThing ska förstå var ISBN-numret ska läggas till måste man också komplettera sin länk med ett MAGICNUMBER. I vårt fall ser det ut så här:http://www.kultur.halmstad.se/testopac/sv2/opac/sok_avancerad.asp?ComboFalt1=11&submit1=+&TextVal1=MAGICNUMBER

Ladda upp ISBN

Det här är den lite knöliga biten. LibraryThing vill ha en lista över bibliotekets bestånd med ISBN, titel och upphovsuppgifter. Detta i formen av en textfil där varje post står på en rad och där de olika fälten är separeade med antingen komma, semikolon eller pipe-tecken (|).

I Halmstads fall var det inte så enkelt att få ut beståndet. Till slut tog jag ned bibliotekets bestånd från Libris i XML_MARC format och skrev ett program som gjorde om filen till text-format.

Väl med listan i hand är det sedan en smal sak att ladda upp den hos LibraryThing. När allt väl är klart får man se hur stor del av ens bestånd som finns hos LibraryThing. I vårt fall blev det runt 16%, men då saknar många av våra poster ISBN. De av Libris automatgenererade är oanvändbara.

Klistra in HTML

Under fliken Get HTML får du den kod som du ska klistra in i din OPAC.Det hela är tänkt att klistras in på den sida som visar själva posten. I Libra 3-OPACen heter den filen visa_visa.asp.

Koden består av två delar, dels en allmän som ska klistras in längst ned på sidan, precis innanför </body>-taggen och dels tre <div>-taggar, en för varje funktion, som man klistrar in där man vill att de ska dyka upp.

Konfiguration

När allt är på plats kan man via LibraryThings konfigurationsgränssnitt bestämma hur allt ska se ut. Här man bestämma hur många Similar Books som ska visas, om taggarma ska presenteras i ett så kallat tag cloud eller i en relevansrankad lista.

Här finns också möjligheten att anpassa utseendet genom att lägga till några rader CSS-kod.

 

/Bibliotekarien - The Librarian