Hero Image

Artikel: Cornell Library FOLIO Case Study

Jenn Colt och Debra Howell från Cornell har skrivit en artikel om sina erfarenheter från FOLIO-implementationen där undertecknad haft ett finger med i spelet.

Alltid roligt med lite beröm:

Our EBSCO implementation consultants were invaluable partners during our migration and implementation. 205-Article Text-1141-1-10-20211222.pdf