Hero Image
en sammanställning över de projekt jag varit inblandad i.

Projekt

Pågående projekt

Bibliotekarien.se

Pågående projekt som har testat olika CMS och hostinlösningar för den här sajten

Tidigare projekt

FOLIO Migration tools

FOLIO migration tools är en Python-modul som möjliggör migrering av data från en rad bibliotekssystem till FOLIO.

FOLIO UUID

FOLIO UUID är en Python-modul som låter dig skapa förutsägbara UUID:n

Viola

Viola är ett resurshanteringssystem för bibliotek som automatiserar många interna flöden på biblioteket såsom fjärrlån, förvärv, magasinsbeställningar och direktleveranser

IsOpenAccess.com

IsOpenAccess.com var en webbtjänst som kunde länka till Open Access-versioner av en vetenskaplig publikation. Byggd i Vue.JS, Postgres och Groovy. Hostad i Azure.