Hero Image

FOLIO migration tools

Sk%C3%A4rmbild%20fr%C3%A5n%202023-04-10%2013-57-39 FOLIO migration tools är en Python-modul som möjliggör migrering av data från en rad bibliotekssystem till FOLIO. Bibliotekarien ledde utvecklingen under sin tid som implementationskonsult hos EBSCO. I dagsläget stödjer verktygen de flesta datatyper, om än med varierande möjligheter av kontroll:

 • Katalog
 • Låntagar- och administrarördata
 • Cirkulation
 • Förvärv
 • Kursadministration (Course reserves)

Modulen använder många delar av modern python-utveckling, or har tagit mycket inspiration av Hypermodern Python. Bland tekniker/verktyg/moduler som används kan nämnas

 • Poetry
 • Nox
 • Pytest
 • Sonarcloud
 • CodeCov
 • Github Actions
 • Readthedocs
 • Pymarc osv...

Några saker ångrar jag att jag inte tog tag i när jag hade chansen var att jag slarvade och använde requests så att varje HTTP-request hade sin egen session. Nu kommer det nog att hanteras, men det är många sessioner som har öppnats och stängts i onödan genom åren, och det har inneburit att mycket tid har ägnats åt att vänta på FOLIO. En annan onödig sak är att inte bygga in async/await från början. Särskilt när pymarc är lite långsamt i sig hade MARC21-konverteringen kunnat dra särskild nytta av det. Men, man lär sig.

Sk%C3%A4rmbild%20fr%C3%A5n%202023-04-10%2015-19-57

Testtäckningen kunde vara bättre: Sk%C3%A4rmbild%20fr%C3%A5n%202023-04-10%2015-22-26

Kul att äntligen publicera något på Readthedocs. Enklare än jag trodde: Sk%C3%A4rmbild%20fr%C3%A5n%202023-04-10%2015-24-52

Och lite statistik.... screencapture-repo-tracker-r-gh-FOLIO-FSE-folio-migration-tools-2023-04-10-15_42_26%20%283%29