Hero Image

Hejdå Verde

Förhoppningarna var höga när Verde införskaffades. Och på många sätt var det ett väldigt kompetent system. Öppna API:er möjliggjorde kopplingar mot både Saga och bibliotekskatalog. Det hade varit fantastiskt att ha tillgång till den typen av uppslag nu när vi ersätter Fjärrlånesystemet Saga med Viola. Då hade vi kunnat neka fjärrlån på artiklar med automatik.

För användaren av systemet var det tyvärr värre. Några grundläggande saker gjorde att inlärningströskeln var hög: De många hierarkierna - dessutom med andra benämningar än i SFX - gjorde att man hela tiden måste hålla tungan rätt i mun; Verde var översållat med fält för olika typer av data. Jag tror inte vi någonsin använde mer än en fjärdedel. Hade man själv kunnat dölja fält hade det varit ett helt annan system. Systemet upplevdes trögt och det var trögt.

Det här blev väldigt påtagligt när vi exporterade datat till LibERM. Det blev en sista kamp, men nu har vi förhoppningsvis sett det sista av Verde.