Hero Image

MARC i en lustig frisyr

Hur skulle MARC-XML se ut om du fick bestämma?
Så här:

{syntaxhighlighter brush:xml}Röda rummet :skildringar ur artist- och författarlivet /August Strindberg{/syntaxhighlighter }

eller så här:

{syntaxhighlighter brush:xml}Röda rummetskildringar ur artist- och författarlivetAugust Strindberg>{/syntaxhighlighter }

Oavsett vilket så borde du läsa Alexander Johannesens blogginlägg i ämnet. Johannesen tar sin utångspunkt i Library of Congressbeskrivning av MARC-XML när han sågar formatet ur framförallt en teknikers perspektiv.

Som alternativ till MARC-XML finns MODS. För att underlätta konvertering från MARC-XML till MODS har Library of Congress tagit fram en konverteringstabell. Den senaste versionen av MARC21 till MODS-mappningstabellen från Library of Congress finns på http://www.loc.gov/standards/mods/mods-mapping.html.