Hero Image

Uppsnappat på SFX-kurs

Deltar i veckan på en SFX-kurs på hemmaplan.

Under det inledande fikat presenterades än en gång .. bX. Det är lite lustigt hur Fujitsus bägge representanter har samma sätt att uttala ordet första gången de tror att de presenterar tilläggsmodulen för potentiella kunder: Med emfas, men lite smygande, som om det vore lite av en exklusiv nyhet.

bX (med gement b) är en tilläggsmodul till SFX där användaren upplyses om liknande tidskriftsartiklar utifrån den artikel som användaren för stunden tittar på. Algoritmen bygger insamlade användarmönster som frivilliga kunder bidrar med.

En av deltagarna berättade att det inte har varit helt enkelt att sätta tröskelvärdet för hur relevanta de rekommenderade artiklarna ska vara gentemot den artikel som man för tillfället har framme. Ett annat, naturligt, problem är att nyare artiklar ofta saknade rekommendationer. Antagligen beroende på att det inte hunnit genreras tillräckligt med data.

Det vore spännande att göra en jämförelse mellan bX nätverk av kopplade artiklar och en bibliometrisk kartläggning för att se hur mycket de överlappar. Ett uppsatsämne för en B&I-student måhända?

SFX Collection tool, med den nya funktionen som kom förra året där man kan se hur stor överlappen är mellan olika tidskriftspaket blir, som jag förstår det, ganska ointressant för oss som sitter med egen instans i ett konsortie eftersom vi inte samtigt kan se de targets som vi har lokalt och de som konsortiet har. Det finns dock en lösning för detta genom att köra Data Loader i Report Mode och se överlappen där.

Det verkar vara mycket på gång med LIBRIS som lokal OPAC och som lokalt system. SUB ska behålla sitt gränssnitt men genomföra sökningen genom LIBRIS API. Det känns onekligen mycket enklare än att ägna sig åt att screen scraping av den lokala OPAC:en såsom idag.