Hero Image

Det 55:e nordiska parlamentsbiblioteksmötet

IT- bibliotekarierna samlades och berättade om dagsläget på förmiddagen.

Danmark

Danmark var som alltid i bibliotekssammanhang de med den största påsen och på god väg till att implementera Primo.De pratade mycket om de facetter som de delar upp sina metalib-källor i.Dansk litteratur, artiklar, nordiska bibliotekskataloger...

Danmark har också Metalib, SFX och Primo i konsortier.Alla hade utom Finland hade ALEPH. De har istället Voyager.

Finland

 • Finland samarbetar alltmer med andra avdelningar inom parlamentet.
 • De samarbetar med andra statliga bibliotek och forskningsbiblotek kring elektroniska resurser och deltar i Finska Fråga biblioteket. Dock ännu inte i chatten. De tycker inta att chatten passar för den typ av frågor som man får till parlamentsbiblioteket.
 • Finnarna har inte hoppat på det MetaLib-konsortium som finns på grund av kostnaden.
 • De har en biblioteksblogg som de funderar på att öppna upp för externa experter,
 • F erbjuder RSS-flöden på nyheter och en veckoblogg.
 • Utvecklar teminologi för parlamentet på sju språk för att användas i dokument och kommunikation. (VESA Thesaurus)

Norge

 • Norge Har kört Aleph (Mimir) lite över ett år. Mimir web ver.2 i höst. Outsourcat Aleph. Får inte v.18 förrän nästa år. Pga Vistaimplementation och kö hos leverantören.
 • Ny version av Löveporten.
 • Går över till Vista i höst.
 • Kör RFID från Bibliotecha.
 • Kommer att hålla lokalerna öppna 24/7.
 • De senaste 7 årens böcker framme plus att de har ett öppet magasin.
 • Single sign on i webben.
 • 140 webbnyhetskällor. 110 pdf-versioner av tidningar. Bägge källorna mergas till ett system.

Samarbetsförslag

 • Metalib
 • Primo
 • Aleph
 • Toc-alerts
 • Ny teknologi såsom rss,
 • idéer till samsökning i fler resurser såsom eu-dokument
 • Licenser och betaldatabaser - pris på internationella texter.
 • Matcha utskotten eller ämnen mot varandra i katalogerna så att man kan hitta motsvarande ämnen.
 • Hösta nordiska bibliotekskatalogerna
 • Omvärldsportalen
 • E-resurser.
 • Fler besök.
 • Medarbetarmöte
 • mötena mer i form av workshops
 • Open Source,
 • Search, Nyhetsbevakningen
 • RFID

Efter lunch samlades bibliotekscheferna och de nordiska parlamentens IT-chefer för att lyssna på föredrag i andrakammarsalen. Undertecknad presenterade då konceptet kring Omvärldsbevakaren. Presentationen simultantolkades på tre språk!