Hero Image

Lite slaskanteckningar från EPiServerkurs

Brottstycken om EPi 4.6

XP pro IIS Admin för att ta bort och lägga till webbplatser i IIS.

EPiservermanager ver. 1 för epi 4. Ver. 2 för 5.

Man kan alltid beställa en demolicens.
Vid genereringen av licens: Välj MAC-adresss om du sitter på en bärbar dator vid utveckling. Välj IP om du sitter på en produktionsinstallation. Skapa offlinepaket om du sitter på dator utan internetuppkoppling.

Hosts-filen i windows ger dig subdomäner.

Många säkerhetsinställningar i SQL(2000/2005/Express):

  • Remote conneciotns mha tcp/IP måste tillåtas.
  • Fixed Mode måste tillåtas. (SQL Server and Windows)

Test: klicka på existing databases. Kommer listan upp fungerar koppliingen.

Exempelmallarna ligger ofta kvar och skvalpar i onödan efter installationen.

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322>aspnet_regiis -c Inloggningspromten ställs in i web.config:

Editing in 3 ways (slide6)

WYSIWYG-editorn skapar html4. Väljer man xhtml så görs det om när man sparar ner sidan.

Pagefiles är en katalog som är knuten till en sida. Tas sidan bort tas filerna också bort.

HTML-tips! Ange bildens sanna vidd och höjd i filerna för att undvika att texten hoppar.

Action window Man kan bara sätta egenskaper på foldrar i episerver Dra och släpp fungerar till Action window. Smidigt för bilder!!!

Officeintegrering: Finns en tech note skriven. "Mark page as changed" Viktig för certifieringen, (och för att hantera menysortetringen)

Authentication-Login: Forms eller Windows. Sker i ASP.NET. Kontroll av UID/PWD: EPi4 Har egen. EPi5 Använder Standardfunktionen för detta i ASP.NET Authorization (Authorization-taggen i web.config under resp. location) ASP.NET - Ansvarar för riktiga filer och kataloger. EPi sköter om gruppmedlemskapet. EPi ansvarar för Page+"Documents" (det virtuella filsystemet). Access rights.

Dokumentation:

  • Tech notes, manualer, online-sdk, white paper.
  • http://world.episerver.com//Documentation/
  • http://labs.episerver.com
  • http://world.episerver.com/Blogs/

Tim berners lee Fiddler för debugging

Listor: Glöm inte databind i .cs-filen när du hämtar listor dynamiskt.

PageData - den mest centrala klassen TemplatePage istället för .NETs normala System.web.ui.Page Templatepage ärver från PageBase som i sin tur ärver från System.web.ui.Page.

UserControlBase ärver från UserControl. UserControlBase och PageBase implementerar IPageSource {.CurrentPage, .GetPage(), .GetChildren()} CurrentPage och GetPage() returnerar PageData. GetChuildren() returnerar en PageDataCollection.

PageReference klass med endast ett id {.ID plus några till...}

AutoEventWireup Kan vara på- eller avslaget. Kan vara Felkälla. I Web.config: OCH i sidan som attributet trace.

TemplatePage ärver från PageBase som ärver från UI.Page UsercontrolBase ärver från UsercontrolBase PageData (EPiServer.Core.PageData ) PropertyData (EPiServer.Core.PropertyData) Global (Episerver.Global) DataFactory (EPiServer.DataFactory){Save(),Move().FinalPage()...} IPageSourceEPiServer.Core.IPageSource PageReference -parameter till GetPage och GetChildren {ID}